fbpx
0036 20 629 0462

Segway Fun – 0.5 Hr

(0)

Pest Segway Promenade – 1 Hr

(0)

Gellert Hill – 1,5 Hr

(0)

Grand Royal Segway tour – 2 Hrs

(0)

Budapest Superior Segway tour- 3 Hrs

(0)

Margaret Island Segway Glide – 2.5-3 Hrs

(0)